www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxZměny v oblasti DPH platné pro rok 2020

Termín konání:

úterý, 7. dubna 2020

 od 12:30 do 17:30 hodin

(prezence od 12:00 hodin)

Místo konání

Penzion Pod Kašnou , Zámecké nám 43, Frýdek-Místek

Lektorka:

Ing. Halina Novotná

(vedoucí kontrolní odd. FÚ Třinec)

Cena kurzu:

1 600,- Kč

(v ceně podkladové materiály, občerstvení) 

   

Cíl semináře: seznámení se s novelovanými ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty 2020 a vysvětlení jejich dopadu do praxe na konkrétních příkladech

Program semináře:

  • Výklad aktuálních informací GFŘ,
  • Uplatňování DPH u poukazů,
  • Základ daně a jeho opravy, nový postup v případě nedobytné pohledávky,
  • Aktuality z problematiky uplatňování DPH u nemovitých věcí,
  • Změny v DPH vyplývající z nařízení Rady 282/2011 při obchodování se zbožím v rámci EU platné od roku 2020 (dodání zboží do jiného členského státu v EU, prokazování přepravy zboží do JČS, prokazování VAT ID obchodního partnera, režim skladu),
  • Sazby daně v roce 2020,
  • Problematika změn v nároku na odpočet daně,
  • Kontrolní hlášení a správa daně z přidané hodnoty v roce 2020,
  • Další změny platné v roce 2020 vyplývajícího ze sněmovního tisku 572/0.

Uplatňujeme množstevní slevy!

Přihlásit se můžete ZDE

 

Kontaktní osoba:

Bc. Sikorová Martina, 734 582 235, sikorova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!