www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxDaň z příjmů fyzických osob 2022 a 2023

 

Termín konání:

pátek, 10. března 2023

od 09:00 do 14:00

Místo konání

učebna STARS Třinec

Lektorka:

Ing. Rylová Zuzana, Ph.D.

zkušební komisař daňových poradců

Cena kurzu:

2 100,- Kč

(v ceně podkladové materiály) 

   

 

Program semináře:

Aktuální informace k dani z příjmů fyzických osob, nač si dát pozor při zpracování a podání daňového přiznání za rok 2022, změny od zdaňovacího období roku 2023

 

 • Prodej nemovitostí, splnění podmínek pro osvobození příjmů
 • Příjmy ze samostatné činnosti - podnikání ve vlastním majetku, opravy x technické zhodnocením uplatnění odpisů, škody na majetku
 • Prodej movitých věcí x samostatná činnost
 • Rozdělení příjmů ze samostatné činnosti na spolupracující osobu
 • Operace s pohledávkami v dańové evidenci
 • Zdanění příjmů z nájmu, uplatnění výdajů
 • Příjmy z příležitostných činností
 • Operace s kryptoměnami
 • Osvobození bezúplatných příjmů
 • Přepočet zahraniční měny, směna peněz
 • Příjmy ze zahraničí a samostatný základ daně
 • Příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí v daňovém přiznání
 • Odpočty od základu daně, dary, odpočty na bytovou potřebu, slevy na dani
 • Daňové přiznání – lhůty pro podání, způsob podání, kdo nemusí podávat, daňové přiznání poplatníka v paušálním režimu při nesplnění podmínek pro paušální daň …..
 • Změny od roku 2023, nový Pokyn  GFŘ  D – 59 k uplatňování zákona o daních z příjmů
 • Zajímavé rozsudky, koordinační výbory, informace MF
 • Dotazy

 

Lektorka:

v letech 1991 až 2004 pracovala na Finančním ředitelství v Ostravě, v letech 2004 až 2014 učila daně na Katedře účetnictví Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Od roku 1994 se věnuje publikační a lektorské činnosti a od roku 2004 je daňovým poradcem. Působí ve společnosti Marytax s.r.o., je zkušebním komisařem Komory daňových poradců. V letech 2012 až 2021 byla členkou prezídia Komory daňových poradců, je vedoucí sekce fyzických osob při Odborném kolegiu Komory daňových poradců.

 

 

Přihlásit se můžete nejpozději do 2. března ZDE

Při přihlášení 3 a více osob z jedné společnosti na stejný seminář poskytujeme slevu 10%

 

Kontaktní osoba:

Jana Olszarová, 608 821 250, olszarova@edlit.cz

 

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!