www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxAktuálně získané akreditace MŠMT ČR:

1. Poradce pro výživu

Kurz je určen pro všechny, kteří se zajímají o zdravý životní styl, dietologii, oblast výživy, včetně poradenství a chtějí v této oblasti získat nové znalosti a zkušenosti nebo začít pracovat. Bližší informace o kurzu naleznete v informačním letáku.

2. Asistent/ka, sekretář/ka

Kurz je určen všem, kteří chtějí pracovat v této profesi pracovat a získat tak odborné znalosti a kompetence v oblastech vedení administrativy, komunikace, zásad slušného chování a potřebné legislativy. Rozsah kurzu je 181 hodin teoretické výuky, včetně výuky AJ.

Uchazečům o zaměstnání může kurzy za stanovených podmínek proplatit úřad práce.

Akreditace MPSV - vzdělávání pro poskytovatele sociálních služeb:

Tyto vzdělávací programy jsou určeny pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, pracovníkům na úřadech a dalším zájemcům o tuto problematiku.

1. Úvod do problematiky domácího násilí, s důrazem na týrání a zneužívání seniorů
rozsah 8 vyučovacích hodin

Vzdělávací program je úvodem do problematiky domácího násilí. Klade důraz na zneužívání a týrání seniorů, na osvojení si základních trestně-právních atributů tohoto jevu, vymezení základních znaků týrání a domácího násilí a jejich forem.

2. Úvod do finanční gramotnosti pro poskytovatele sociálních služeb
rozsah 8 vyučovacích hodin

Cílem vzdělávacího programu pro poskytovatele vzdělávacích služeb je porozumění finančnímu trhu, produktům na finančním trhu a operacím, které na něm probíhají. Tyto teoretické poznatky umět aplikovat v životě a na praktických příkladech vysvětlit svým klientům.

 

V případě zájmu, prosím, kontaktujte:
PhDr. Jarmilu Vrátnou, 604 147 175, 558 33 90 16
vratna@edlit-human.cz