www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxZMĚNY V OBLASTI DPH PLATNÉ PRO ROK 2020

 

Termín konání:

středa, 11. prosince 2019

od 8:30 do 13:30 hodin

(prezence od 8:00 hodin)

Místo konání

Sál restaurace Flamingo, Staroměstská 278, Třinec

Lektorka:

Ing. Halina Novotná

Cena kurzu:

1 800,- Kč

(v ceně podkladové materiály, malé občerstvení a oběd) 

   

Cíl semináře: seznámení se s novelovanými ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty 2020 a vysvětlení jejich dopadu do praxe na konkrétních příkladech

Program semináře:

  • Výklad aktuálních informací GFŘ.
  • Uplatňování DPH u poukazů,
  • Základ daně a jeho opravy, nový postup v případě nedobytné pohledávky,
  • Aktuality z problematiky uplatňování DPH u nemovitých věcí,
  • Změny v DPH při obchodování se zbožím v rámci EU (dodání zboží do jiného členského státu v EU, pořízení zboží z jiného členského státu EU, dodání a pořizování v rámci třístranného obchodu) v roce 2020,
  • Sazby daně v roce 2020,
  • Problematika změn v nároku na odpočet daně,
  • Kontrolní hlášení a správa daně z přidané hodnoty v roce 2020,
  • Další změny platné v roce 2020.

 

Uplatňujeme množstevní slevy!

Přihlásit se můžete ZDE

 

Kontaktní osoba:

Bc. Sikorová Martina, 734 582 235, sikorova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!