www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxSociální zabezpečení v roce 2020

Právní úprava i konkrétní situace z praxe se zaměřením
na nejčastější chybovost zaměstnavatelů v nemocenském
a důchodovém pojištění včetně odvodu pojistného

 

Termín konání:

úterý, 17. prosince 2019

 od 9:00 do 14:00 hodin

(prezence od 8:30 hodin)

Místo konání

Sál restaurace Flamingo, Staroměstská 278, Třinec

Lektorka:

Ing. Kateřina Běhunčíková

vedoucí odd. správy pojistného a provádění exekučních srážek,
ČSSZ Ostrava

Cena kurzu:

1 800,- Kč

(v ceně podkladové materiály, malé občerstvení a oběd) 

   

   

     Program semináře:

  • Změny právní úpravy sociálního zabezpečení od 1. 1. 2020 s důrazem na významnou změnu zavedení e-neschopenky zejména z pohledů povinností zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců; 
  • Změny v nemocenském pojištění zaměstnanců, budou-li schváleny legislativním procesem;  
  • Nové redukční hranice pro oblast nemocenského pojištění, náhrada mzdy a jiné výpočtové parametry v oblasti sociálního pojištění;
  • Náhrada mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti, aktuální změny pro rok 2020, zkušenosti s právní úpravou zrušení karenční doby pro poskytování náhrady mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti, příklady nejčastějších chyb z praxe;
  • Pojistné na sociální zabezpečení u zaměstnanců, zaměstnavatelů a OSVČ, maximální vyměřovací základ v roce 2020; příklady nejčastějších chyb z praxe;
  • Evidenční listy důchodového pojištění - pravidla pro vyplňování a předkládání ELDP v roce 2020,
  • e-podání předepsaných tiskopisů.

 

Uplatňujeme množstevní slevy!

Přihlásit se můžete ZDE

 

Kontaktní osoba:

Bc. Sikorová Martina, 734 582 235, sikorova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!