www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxZvládání stresových situací, emocí -
úvod do problematiky

akreditace MPSV č. 2016/0146-PC/SP/VP/PP

Program je určen pro:

  • sociální pracovníky (sociální péče, sociální poradenství, pracovníci na úřadě)
  • pracovníky v sociálních službách (sociální péče, neformální pečovatelé)
  • pracovníky v manažerské, řídící funkci.

Vzdělávací program je zaměřen na získání nových informací a na porozumění o fungování mozku, jak ovlivňuje naši náladu, emoční reakce a následné chování. Zaměřuje se na subjektivní prožívání jednotlivce, na vnější projevy emocí a následně na proměnlivé či trvalé tělesné projevy. Vzdělávací program vede cíleně k sebeuvědomění vlastních primárních emocí, v jakých profesních situacích a jak často a proč se objevují. Významnou úlohou v programu je rovněž vnímání projevů emocí v rámci profesního komunikačního chování u partnera komunikace. V rámci obsahu budou řešeny konkrétní stresové situace z praxe, účastníci si vyzkoušejí techniky na jejich zvládání simulovanými situacemi. Cílem programu je ukázat funkčnost technik pro eliminaci destruktivního emočního prožívání a motivovat účastníky k jejich využívání.

Termín konání:

24. května 2018 od 8:30 do 15:10 hodin
25. května 2018 od 8:30 do 15:40 hodin

Harmonogram výuky: 16 vyučovacích hodin
dvoudenní vzdělávací akce
Místo konání

EDLiT s.r.o.
Frýdecká 410, 739 61 Třinec (mapa)

Lektorka: Bc. Sylva Mihulová
Cena kurzu: 1 900,- Kč

Co účastník vzdělávání získává?

  • akreditované osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu
  • výukové materiály
  • malé občerstvení

Objednávka školení:

V případě zájmu o toto školení nás prosím kontaktujte a my Vám poskytneme více informací.

Přehled všech nabízených seminářů naleznete zde.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Mrózková, 737 436 820, mrozkova@edlit.cz
Bc. Martina Sikorová, 734 582 235, sikorova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!