www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxREKVALIFIKAČNÍ A KVALIFIKAČNÍ KURZY

Tyto kurzy jsou určeny uchazečům a zájemcům o zaměstnání a také zájemcům z řad veřejnosti nebo zaměstnancům, kteří si potřebují rozšířit či doplnit vzdělání. Za dobu působení naší společnosti úspěšně ukončilo rekvalifikační či kvalifikační kurzy cca 2 500 účastníků.

Sanitář Sanitář

Rekvalifikace hrazené úřadem práce (pro uchazeče o zaměstnání)

Rekvalifikační kurzy mohou uchazeči o zaměstnání absolvovat formou zvolené rekvalifikace (úřad práce může uhradit náklady spojené s rekvalifikačním kurzem, nevyplácí však uchazeči o zaměstnání podporu při rekvalifikaci). O zvolenou rekvalifikaci musí uchazeč o zaměstnání v dostatečném časovém předstihu (alespoň 14 dnů před zahájením kurzu) osobně úřad práce požádat a zdůvodnit, proč o tento kurz má zájem. U každého uchazeče o zaměstnání se vždy individuálně posuzuje, zda náklady spojené s rekvalifikací úřad práce proplatí nebo ne. Záleží především na uplatnitelnosti uchazeče o zaměstnání na trhu práce.

Bližší informace získáte u svých zprostředkovatelek na příslušném úřadu práce.

Více informací o rekvalifikacích můžete také nalézt zde

Formuláře pro zvolenou rekvalifikaci si můžete stáhnout zde.

Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT ČR:

Kurzy akreditované společností EDLiT s.r.o.:

 1. Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (v rozsahu 121 vyuč. hodin teorie a 40 hodin praxe)
  akreditace Č. j.: MSMT-25195/2017-1/518
 2. Obchodní zástupce/zástupkyně (v rozsahu 101 vyuč. hodin teorie)
  akreditace Č.j.: 20943/2016-1/508
 3. Účetnictví s využitím výpočetní techniky (v rozsahu 161 vyuč. hodin) 
  akreditace Č.j.: 17741/2017-1/365

Kurzy akreditované společností EDLiT Human o.p.s.:

 1. Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
  (v rozsahu 121 vyuč. hodin teorie a 40 hodin praxe)

  akreditace Č.j.: MSMT-7056/2017-1/222

Re/kvalifikační kurzy s akreditací MPSV ČR:

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (v rozsahu 150 vyuč. hodin)
akreditace č. 2015/1106-PK 

Re/kvalifikační kurzy s akreditací MZ ČR:

Sanitář (v rozsahu 100 vyuč. hodin teorie a 80 hodin praxe)
akreditace Č.j.: 50213/2015-5/ONP 

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj:

Akreditace školícího střediska pro účely vstupního a pravidelného školení řidičů
akreditace Č.j.: 138816/2011

Výstupní doklad:

Po absolvování kurzů a po úspěšném složení závěrečných zkoušek obdrží účastníci OSVĚDČENÍ s celostátní platností.