www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxROVNÉ ŠANCE

Přihláška do projektu Zvládneš to!

Prosíme Vás o vyplnění této předběžné přihlášky, na jejímž základě budete přizvání k motivačnímu pohovoru, který slouží k zodpovězení Vaších dotazů, vysvětlení průběhu projektu a kariérovému poradenství. Jestliže budete do projektu vybrání, bude mezi realizátorem projektu (EDLiT s. r. o.) a účastníkem podepsána Dohoda o účasti v projektu.

logo projektu - Zvládneš to!

! ÚČAST V PROJEKTU JE ZDARMA !

Všechny aktivity projektu jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.


Vyplňte, prosím, níže uvedené údaje.::

Souhlasím s využitím svých osobních údajů k účelům projektu Naděje na návrat v souladu s platným zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje mohou být využívány třetí osobu pověřenou poskytovatelem podpory, a to pouze za účelem kontroly.