www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxPŘIHLÁŠKA ON-LINE

Přihlásit se můžete i telefonicky: 558 339 016

Naše bankovní spojení: KB Třinec, č. ú.: 86-5792840237/0100
IČO: 268 40 791

Při úhradě kurzovného platebním příkazem prosím uvádějte variabilní symbol - Vaše IČO, nebo napiště do poznámky pro příjemce Vaše jméno.

Pokud si přejete vystavit osvědčení o absolvování semináře, uveďte ke jménu také datum a místo narození. Pole pro vyplnění seznamu účastníků, můžete v pravém dolním rohu roztáhnout do Vámi požadované velikosti.

Odeslání přihlášky slouží k závaznému přihlášení do kurzu nebo na seminář. Odesláním přihlášky také vyslovujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle pravidel GDPR.


PŘIHLÁŠKA::

PLATEBNÍ PODMÍNKY platné od 16. října 2012

Odborné semináře

  1. Kurzovné je nutno uhradit nejpozději 1 týden před zahájením semináře.

Rekvalifikační kurzy

  1. S odesláním přihlášky je nutno uhradit zálohu ve výši 1 000 Kč.
  2. Po domluvě je kurzovné možno rozdělit do několika splátek.

Všeobecné podmínky

  1. Bezplatné storno účasti na semináři/kurzu přijímáme pouze písemně (poštou, e-mailem) do 4 pracovních dnů před zahájením akce.
  2. Pokud obdržíme storno později - do 2 pracovních dnů před zahájením akce, účtujeme stornovací poplatek ve výši 15% účastnického poplatku.
  3. Pozdější storno nemůže být z provozních důvodů přijato - vzniká tedy povinnost uhradit plnou cenu akce. Výukové materiály obdržíte poštou.
  4. Za přihlášeného účastníka je možno vyslat náhradníka.
  5. Přihlášku na seminář/kurz potvrzujeme, o případných změnách místa či data konání semináře/kurzu, případně o jeho zrušení Vás budeme neprodleně informovat.