www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxZMĚNY V OBLASTI DPH PLATNÉ PRO ROK 2019

 

Termín konání:

čtvrtek, 6. prosince 2018

od 8:30 do 13:30 hodin

(prezence od 8:00 hodin)

Místo konání

Sál restaurace Flamingo, Staroměstská 278, Třinec

Lektorka:

Ing. Halina Novotná

Cena kurzu:

1 700,- Kč

(v ceně podkladové materiály, malé občerstvení a oběd) 

   

    Cíl semináře: seznámení se s novelovanými ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty 2019 a vysvětlení jejich dopadu do praxe na konkrétních příkladech

 

 

     Program semináře:

 • Vymezení základních pojmů po novele
 • Osoby povinné k dani
 • Poukaz pro účely ZDPH , jednoúčelový poukaz, víceúčelový poukaz
 • Změny v pravidlech pro vystavení daňového dokladu, souhrnný daňový doklad
 • Základ daně
 • Výpočet daně 
 • Oprava základu daně
 • Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky
 • Oprava sazby daně
 • Oprava odpočtu daně, způsob výpočtu daně v poměrné výši 
 • Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace
 • Režim přenesení daňové povinnosti
 • Obecná ustanovení o daňovém přiznání
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období
 • Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň 

 

 

Uplatňujeme množstevní slevy!

PŘIHLÁSIT SE JE MOŽNÉ ON-LINE ZDE

 

Kontaktní osoba:

Olszarová Jana, 608 821 250, olszarova@edlit.cz
Sikorová Martina, 734 582 235, sikorova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!