www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxSociální zabezpečení v roce 2019

Právní úprava i konkrétní situace z praxe se zaměřením
na nejčastější chybovost zaměstnavatelů v nemocenském
a důchodovém pojištění včetně odvodu pojistného

 

Termín konání:

úterý, 18. prosince 2018

 od 9:00 do 14:00 hodin

(prezence od 8:30 hodin)

Místo konání

Sál restaurace Flamingo, Staroměstská 278, Třinec

Lektorka:

Ing. Kateřina Běhunčíková

vedoucí odd. správy pojistného a provádění exekučních srážek,
ČSSZ Ostrava

Cena kurzu:

1 600,- Kč

(v ceně podkladové materiály, malé občerstvení a oběd) 

   

   

     Program semináře:

  • Změny právní úpravy sociálního zabezpečení od 1.1.2019 a případně v průběhu roku 2019;

  • Změny v nemocenském pojištění zaměstnanců – změny v posuzování účasti na pojištění dle změny rozhodných částek pro účast na pojištění u zaměstnání malého rozsahu a dohody o provedení práce, budou-li schváleny legislativním procesem; e-neschopenka;
  • První praktické zkušenosti s novými dávkami nemocenského pojištění, tj. „otcovská“ a „dlouhodobé ošetřovné“, z pohledu povinností zaměstnavatele;
  • Nové redukční hranice pro nemocenské pojištění, náhradu mzdy a jiné výpočtové parametry v oblasti sociálního pojištění;
  • Náhrada mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti, aktuální změny pro rok 2019 – legislativní návrh na zrušení karenční doby pro poskytování náhrady mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti, příklady nejčastějších chyb z praxe;
  • Pojistné na sociální zabezpečení u zaměstnanců, zaměstnavatelů a OSVČ, maximální vyměřovací základ v roce 2019; kompenzace pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti se zrušením karenční doby pro výplatu náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti;
  • Nové tiskopisy v návaznosti na nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), povinnosti zaměstnavatelů x nařízení o GDPR;
  • Evidenční listy důchodového pojištění - zásady pro vyplňování a předkládání ELDP v roce 2019, povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění v roce 2019; ELDP s QR kódem;
  • Změny v přístupech ke službám e-portálu ČSSZ (e-podání a další služby v návaznosti na elektronický občanský průkaz a vlastní uživatelský účet)

 

Uplatňujeme množstevní slevy!

PŘIHLÁSIT SE JE MOŽNÉ ON-LINE ZDE

 

Kontaktní osoba:

Olszarová Jana, 608 821 250, olszarova@edlit.cz
Sikorová Martina, 734 582 235, sikorova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!