www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxDPH PRO ZAČÁTEČNÍKY 

 

Termín konání:

čtvrtek, 11. 4. 2019 + úterý 16. 4. 2019

vždy 12,00 – 17,00 hodin

Místo konání

učebna EDLiT s.r.o., Frýdecká 410, Třinec

Lektorka:

Ing. Halina NOVOTNÁ

Cena kurzu:

3 200,- Kč

(v ceně podkladové materiály a malé občerstvení) 

     

Cílová skupina: seminář bude založen na zcela praktickém výkladu základních pojmů k problematice stanovení místa plnění, stanovení základu daně, vystavení daňových dokladů, uplatnění nároku na odpočet, prostě všemu, co tvoří základní pilíře zákona o DPH. Seminář je přínosem i pro pokročilé, kteří již na tyto základy zapomínají, čímž se někdy v praxi dostávají pro nepochopení (či opomenutí) základních ustanovení do problémů. Seminář je určen začátečníkům a mírně pokročilým, kteří se setkávají ve své praxi s problematikou DPH.

 

Program semináře:

 • Předmět daně
 • Vynětí z předmětu daně
 • Územní působnost
 • Vymezení základních pojmů pro účely zákona o DPH, rozdíl od jiných právních předpisů
 • Obrat pro účely registrace k DPH
 • Osoby povinné k dani, osoby nepovinné k dani, osoby osvobozené od daně, identifikované osoby, plátci, osoby neusazené v tuzemsku, registrace – povinnosti, zdaňovací období, evidence pro účely ZDPH
 • Co je dodání zboží - rozdíl mezi právním a ekonomickým vlastnictvím - dopady do uplatnění nároku na odpočet
 • Přemístění zboží, poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti
 • Poskytnutí služby - rozdíl mezi poskytnutím služby a dodáním zboží
 • Uskutečnění zdanitelného plnění
 • Daňové doklady, jejich náležitosti, povinnost vystavit daňový doklad - kdy ano a kdy ne, druhy daňových dokladů, uchovávání daňových dokladů, posouzení rozdílu od účetního dokladu
 • Základ daně, vedlejší výdaje, plnění hlavní, plnění vedlejší
 • Oprava základu daně
 • Oprava základu daně a výše daně, oprava výše daně v jiných případech
 • Sazby daně
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně
 • Nárok na odpočet, prokazování nároku na odpočet
 • Oprava odpočtu daně
 • Výpočet daně v poměrné výši
 • Výpočet daně v krácené výši
 • Vyrovnání odpočtu daně
 • Úprava odpočtu daně
 • Kam se co uvádí v přiznání k DPH – bude zmíněno i v průběhu výkladu
 • Kontrolní hlášení – základní povinnosti a vazba na přiznání k DPH

 

V závěru semináře dotazy, diskuse.

 

Přihlásit se můžete zde, a to nejpozději do 28. 3. 2019

 

Kontaktní osoba:

Olszarová Jana, 608 821 250, olszarova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!