www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxDPH PRO POKROČILÉ

 

Termín konání:

čtvrtek, 25. 4. 2019

12,00 – 17,00 hodin 

Místo konání

Bar Flamingo, Staroměstská 278, Třinec
(ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ)

Lektorka:

Ing. Halina NOVOTNÁ

Cena kurzu:

1 800,- Kč

(v ceně podkladové materiály a malé občerstvení)

 

Cíl semináře: seminář bude zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH, kdy účastníci obdrží ucelený výklad aktuální problematiky.

 

Program semináře:

  • DPH při obchodování se zahraničím - dodání zboží a pořízení zboží v rámci EU, třístranný obchod v praxi plátce, aplikace judikatury v praxi, přeshraniční služby v praxi z pohledu poskytovatele i příjemce podrobně, problematika vývozu a dovozu v příkladech, služby vázané na dovoz a vývoz.
  • DPH u nemovitostí a nájmu - nárok na odpočet daně a osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, sazby daně u nemovitých věci, dodání nemovitých věcí
  • Nárok na odpočet daně u dlouhodobého majetku v příkladech - korekce, opravy
  • Uplatňování nároku na odpočet daně v návaznosti na platnou judikaturu v oblasti DPH, manka, škody, zcizení majetku, registrace k DPH, zrušení registrace plátce.
  • Další aktuality v příkladech
  • V závěru semináře dotazy, diskuse.

     

    Přihlásit se můžete zde, a to nejpozději do 12. 4. 2019

 

Kontaktní osoba:

Olszarová Jana, 608 821 250, olszarova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!