www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxODBORNÉ SEMINÁŘE

Jako každý rok, i letos pro Vás připravujeme odborné semináře: 

  1. Roční zúčtování daně 2017 a změny v roce 2018
    18. 1. 2018 v Třinci - již proběhlo
  2. Zaměstnavatelé v zajetí GDPR - jak nakládat s daty zaměstnanců? 
    16. 2. 2018 v Třinci - již proběhlo