www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxŠKOLENÍ PRO PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČE

Pravidelné školení řidičů (sk. C, C+E, D, D+E)

Vztahuje se na řidiče vlastnící profesní průkaz. Pravidelné školení pro držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče musí následovat nejpozději do roka po vydání profesního průkazu, a to v rozsahu vždy 7 hodin ročně. Po 5 ročních cyklech školení, řidič požádá příslušný obecní úřad o výměnu profesního průkazu. Přitom bude muset doložit, že 5krát absolvoval roční cyklus 7 hodinového školení.


  ŠKOLENÍ PRO ŘIDIČE REFERENTY A ŘIDIČE Z POVOLÁNÍ

  Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývajících ze Zákoníku práce. Provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelně zadokumentováno.

  Obsah školení

  a) novinky v zákoně o provozu na pozemních komunikacích
  b) bodový systém
  c) postup při dopravní nehodě
  d) zodpovězení dotazů na konkrétní situace v silničním provozu
  e) diskuze

  Řidiči z povolání

  Týká se všech řidičů z povolání, kterými jsou považovány osoby řídící vozidlo v pracovněprávním vztahu a u nichž je řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, nebo se jedná o dopravce, který provozuje dopravu pro cizí potřeby a je zároveň řidičem vozidla, kterým tuto dopravu provozuje.

  Řidiči referenti

  V praxi se například jedná o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda jde o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který při výkonu pracovní činnosti řídí vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

  Cena, termín školení a místo konání

  Termín školení i místo konání je možno přizpůsobit Vašim požadavkům!

  Pro více informací kontaktujte:

  Ing. et Ing. Jiří Polok, tel.: 558 339 016, mobil: 736 626 511, e-mail: polok@edlit.cz

  Rád Vám zodpoví jakékoliv další dotazy!