www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxJAZYKOVÉ KURZY PRO FIRMY

Nabízíme firemní jazykové vzdělávání - standardní i specializované kurzy, tréninky v angličtině s rodilým mluvčím. Pro veřejnost v současné době jazykové kurzy nepořádáme. Nabídky zpracujeme na základě Vašich specifických požadavků (počet osob, místo konání, typ kurzu, hodinová dotace atp.)

Vyučujeme tyto jazyky:

  • angličtina
  • němčina
  • francouzština
  • ruština
  • španělština
  • čeština pro cizince

Firemní kurzy obchodní angličtiny či němčiny

Tyto kurzy jsou určeny klientům, kteří potřebují nebo budou potřebovat používat angličtinu či němčinu k obchodním účelům. Důraz bude kladen na nácvik obchodních výrazů, které pomohou studentům plynule mluvit a cítit se jistěji při používání angličtiny či němčiny v komerčním a obchodním prostředí.

Naše kurzy Vám mohou pomoci:

  • efektivně komunikovat v anglickém či německém jazyce
  • prezentovat svou osobu profesionální cestou
  • diskutovat v anglickém či německém jazyce s potencionálními obchodními partnery

Cena jedné vyučovací hodiny: 500,- Kč při počtu 5 – 12 osob ve skupině

Telefonování v angličtině

Tento jednodenní seminář (8 vyuč. hodin) je určen pro všechny, kdo se v každodenní praxi setkávají s potřebou komunikovat telefonicky v anglickém jazyce.

Doporučujeme všem asistentkám a sekretářkám se středně pokročilou znalostí AJ. Na semináři se zdokonalíte v mluveném projevu, naučíte se používat specifické obraty a fráze potřebné při telefonickém rozhovoru, rozšíříte svou slovní zásobu o důležité termíny, získáte sebejistotu potřebnou pro komunikaci po telefonu v cizím jazyce, zaměříte se na různé typy telefonátů, sjednání schůzky, zanechání a vyřízení vzkazu, objednání letenky.

Lektor Vám poskytne důležitou zpětnou vazbu, samozřejmostí je praktický nácvik.

Cena: 1 000,- Kč/1 osoba    počet osob ve skupině: 8 - 14

Pro více informací kontaktujte:

Bc. Martina Sikorová, tel.: 558 339 016, mobil.: 734 582 235
e-mail: sikorova@edlit.cz

Ráda Vám zodpoví jakékoliv další dotazy!