www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxDOTOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

V současnosti realizujeme projekt Vzdělávání úředníků v přímé práci s klientem v Moravskoslezském kraji, který je určen zaměstnancům veřejné správy, kteří pracují v přímé práci s klientem. 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000991

Doba realizace projektu: 1. 11. 2016 - 28. 2. 2018

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu je vzdělávání úředníků v přímé práci s klientem se zaměřením na uplatnění metod sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace osob ohrožených i sociálně vyloučených.

! VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU JE ZDARMA !

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.

Výhody pro účastníky:

 • vzdělávání v rámci projektu je ZDARMA

 • proplácení jízdného na vzdělávací aktivitu z místa bydliště nebo pracoviště (mimo MHD)

 • osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu
 • káva, čaj, voda

Vzdělávací programy nabízené v rámci projektu:

 • akreditované vzdělávací programy:
  1. Zvládání stresových situací, emocí - úvod do problematiky (v rozsahu 16 vyuč. hodin, akreditace MPSV)
  2. Šetrná sebeobrana (v rozsahu 16 VH, akreditace MPSV)
  3. Komunikace s OZP a v seniorském věku - úvod do problematiky (v rozsahu 8 VH, akreditace MPSV)
  4. Specifika práce s osobami s duševním onemocněním - jednotlivé způsoby práce s touto cílovou skupinou - úvod do problematiky (v rozsahu 8 VH, akreditace MPSV)
  5. Způsoby jednání a komunikace s osobami s duševním onemocněním - úvod do problematiky (v rozsahu 8 VH, akreditace MPSV)
  6. Práce s klientem s projevy agresivního chování (v rozsahu 16 VH, akreditace MV)
  7. Metody sociální práce s rodinou (v rozsahu 8 VH, akrreditace MV)
  8. Komunikační dovednosti s cílovou skupinou (v rozsahu 16 VH, akreditace MV)
 • vzdělávací programy odeslané k akreditaci:
  1. Vedení poradenského rozhovoru (akreditace MV)

Kdo Vám poskytne více informací?

Ing. Jana Mrózková (odborný garant)
tel.: 737 436 820, mrozkova@edlit.cz

Bc. Martina Sikorová (odborný asistent)
tel.: 734 582 235, sikorova@edlit.cz